Medikal Gaz Sistemleri

Medikal Gaz Sistemleri : Hastanelerin ve diğer sağlık tesislerindeki tıbbi gaz besleme sistemleri, tesisin çeşitli bölümlerine özel gazlar ve gaz karışımları sağlamak için kullanılmaktadır. Bu tür sistemler tarafından kullanılan ürünler tipik olarak şunları içerir: Oksijen Tıbbi hava Nitröz oksit Azot Karbon dioksit Tıbbi vakum vs.
Sağlık tesislerinde; hastalarda tanı, tedavi, terapi, uyutma gibi işlemler için ve operasyon odalarında cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan gazlara medikal gaz denilmektedir.

HASTA YATAK
BAŞLARI

SANTRALLER