Görüntüleme Masaları

C-Image-01 Görüntüleme Masası

C-Image-02 Görüntüleme ve Omurga Cerrahi Masası